.
 
  PRIORIJ EMMAUS Maarssen

Gasten

Priorij Emmaus had zich toegelegd op het bieden van gastvrijheid. In het gastenhuis Doornburgh waren groepen welkom met een eigen programma. Dat konden kerkelijk-bezinnende groepen zijn, maar ook maatschappelijke organisaties die bewust kozen voor een verstilde en inspirerende omgeving. De aanwezigheid van een biddende gemeenschap op het terrein was voor veel groepen een belangrijke meerwaarde.

Vrouwelijke gasten, die op zoek waren naar stilte en bezinning en wilden deelnemen aan het getijdengebed van de communiteit waren welkom in de Priorij. De strakke bouw, de sobere meubilering en de sfeer in de Priorij droegen bij tot concentratie en innerlijke verstilling. De Priorij had 10 kamers beschikbaar, met douches en toiletten op de etage, en een gezamenlijke zitkamer.

Zie onderstaande foto's: