.
 
  PRIORIJ EMMAUS Maarssen

Priorij >>>> De geschiedenis

- geschiedenis
- spiritualiteit
- liturgie
- architectuur
- Augustinus

 

De huidige Priorij Emmaus is een stichting van Priorij Jeruzalem te Turnhout. De Nederlandse stichting werd in 1939 autonoom en vormde van toen af een zelfstandige Priorij van het Heilig Graf. Zij was gevestigd in Nijmegen, in het huis "De Wolfskuil". Door de perikelen van de Tweede Wereldoorlog werd de communiteit gedwongen om op verschillende locaties te wonen o.a. in Laag Keppel en Lochem.
In 1957 verhuisde zij naar Maarssen, waar zij zich op het landgoed Doornburgh vestigde. In 1966 werd de bouw van de Priorij in Maarssen voltooid. Op 28 april 1966 werd de Priorij plechtig ingewijd door Bernardus Kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, en werd de Kerk van 's Heren Verrijzenis geconsacreerd.

De Priorij kreeg de naam: Priorij Emmaus.

In 1949 stichtte de communiteit een klooster in Brazilie, thans gevestigd in Campinas (San Paolo), bestaande uit Nederlandse en Braziliaanse zusters. In 1990 werd deze gemeenschap een autonome Priorij.

In 1952 zond de communiteit 5 zusters naar de St.Trudo-abdij in Brugge, om samen met een groepje jonge zusters uit Turnhout, de St.Trudo-abdij nieuw leven in te blazen. De fusie tussen de abdij en de Orde van het Heilig Graf slaagde, en de St.Trudo maakt sinds 1954 deel uit van de Orde van Kanunnikessen van het Heilig Graf.