.
 
  PRIORIJ EMMAUS Maarssen

Home

Welkom op de website van Priorij Emmaus.
Tot begin april 2017 werd Priorij Emmaus bewoond door een communiteit van Kanunnikessen van het Heilig Graf. Door het kleiner worden van de communiteit was het niet langer mogelijk om in de Priorij te blijven wonen. Begin april 2017 zijn de laatste zusters vertrokken uit de Priorij. De Priorij zal in de komende jaren een andere, waarschijnlijk culturele, bestemming krijgen.

Deze website biedt u informatie over de geschiedenis en de spiritualiteit van de Kanunnikessen van het Heilig Graf van Priorij Emmaus. Daarnaast zijn er veel foto’s te zien van het Landgoed en de Priorij. De zusters hebben hun religieuze leven in de Priorij afgesloten, maar ze hopen dat hun wijze van leven en geloven nog steeds een bron van inspiratie is voor de vrienden en voormalige gasten van het klooster. Bezoekers van deze website kunnen nog eens lezen hoe de zusters leefden en wat hen bezielden. Dat is niet alleen een mooie herinnering, maar misschien ook een impuls voor het eigen geestelijke leven.


De zusters kanunnikessen vormden een gemeenschap
die behoorde tot een Orde die in 1099 werd gesticht
in de Kerk van het Heilig Graf te Jeruzalem.
Daaraan ontleenden zij de naam:
Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf.

Zij gaven gestalte aan een leven
dat Kerk-zijn centraal stelde.
Gemeenschap vormen en opbouwen
was daarom hun eerste opdracht.
Van daaruit vierden zij liturgie
en boden gastvrijheid en bezinning.

Vanwege hun verbondenheid
met de Kerk van het Heilig Graf te Jeruzalem
was het Paasmysterie de kern van hun spiritualiteit.
Vanuit het geloof in de Verrezen Heer
stonden zij als hoopvolle mensen in het leven
en wilden zij het evangelie beleven
en uitdragen in woord en levenshouding.

 
.