.
 
  PRIORIJ EMMAUS Maarssen

Priorij >>>> Spiritualiteit van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf

- geschiedenis
- spiritualiteit
- liturgie
- architectuur
- Augustinus

 

Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf zijn geroepen om het charisma van de Jonge Kerk levend te houden. Het is de Kerk die beschreven wordt in de Handelingen van de Apostelen: ‘De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en éen van ziel, en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde, integendeel ze bezaten alles gemeenschappelijk’.

Kanunnikessen willen een gemeenschap vormen rond de Verrezen Heer. Hij is het die de zusters samenbrengt in een gemeenschap, die probeert één van hart en één van ziel te leven. Leven in gemeen-schap vraagt de bereidheid om te groeien in zorg en dienstbaarheid aan elkaar, als een oefenschool in de liefde.

Ieder lid van de gemeenschap wordt uitgenodigd om met haar talenten en mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeenschap. De gemeenschap leeft volgens de Regel van Augustinus.

De gemeenschap viert samen de dagelijkse liturgie van het getijdengebed en de eucharistie. Daarnaast heeft iedere zuster tijd voor persoonlijk gebed, studie en meditatie.

De gemeenschap geeft gestalte aan haar dienstbaarheid aan kerk en wereld door het bieden van gastvrijheid aan groepen en individuele gasten en door het verzorgen van een bezinningsprogramma en een Leergang Theologie.

Vanuit haar plaats van oorsprong, de Heilig Graf Kerk in Jeruzalem, hebben Kanunnikessen van het Heilig Graf een verrijzenisspiritualiteit. Het geheim van Jezus' leven, lijden, sterven en verrijzenis is een bron van inspiratie in het leven van de kanunnikessen. Het betekent niet alleen een plechtige viering van het Paastriduum, maar bovenal dat de zusters leven vanuit de hoop en het vertrouwen dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood en dat ieder mensenleven kostbaar is in het oog van God.