.
 
  PRIORIJ EMMAUS Maarssen

Priorij >>>> Augustinus

- geschiedenis
- spiritualiteit
- liturgie
- architectuur
- Augustinus

 

 

 

Augustinus (354-430) is vooral bekend als bisschop en theoloog. Hij is minder bekend als monnik. Toch schreef hij rond 397 de oudste kloosterregel van het Westen. Vanaf 1100 wordt deze Regel bij uitstek de regel voor de Reguliere Kanunniken en Kanunnikessen.

De Regel van Augustinus is kort en bondig en wil vooral grondlijnen geven voor het leven van een religieuze gemeenschap. Augustinus heeft zich daarbij laten inspireren door de eerste gemeente van Jeruzalem uit Hand.4,31-35. Daardoor komen liefde en gemeenschap centraal te staan: een goed gemeenschapsleven is niets anders dan het in praktijk brengen van de liefde.
Fragmenten uit de Regel van Augustinus:

‘U die een kloostergemeenschap vormt, dragen wij op het volgende na te leven. Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan leven?’

Leef allen één van ziel en één van hart samen en eer in elkaar God, want ieder van u is Zijn tempel geworden.’

‘Bij u mag er geen sprake zijn van persoonlijk eigendom. Zorg er integendeel voor dat alles onder u gemeenschappelijk is. Uw overste moet ieder van voedsel en kleding voorzien. Niet dat zij iedereen evenveel moet geven, want u bent niet allen even sterk, maar aan elk persoon moet gegeven worden wat zij persoonlijk nodig heeft.’

‘Leef zo dat u door uw leven het levenwekkend aroma van Christus verspreidt. Ga niet als slavinnen gebukt onder de wet, maar leef als vrije mensen onder de genade.’